گواهینامه ها

گروه شرکت های SPN تلاش می کند تا ضمن بهری گیری از تجربیات خود مسیری هموار و روشن برای آینگان فراهم آورد و گامی مستحکم در جهت استفاده بهتر از خدمات و تکنولوژی به روز جهانی بردارد و در این راه مفتخر به دریافت افتخارات، تاییدیه ها و گواهینامه های داخلی و بین المللی بسیاری شده است که از جمله آنها گواهینامه های سیستم مدیریتی (IMS) به شرح زیر است:

  • ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated Management System
  • ISO 9001:2015 Quality Management System
  • ISO50001:2018 Energy Management System
  • ISO 45001/2018 Occupational Health & Safety Management System
  • ISO 14001:2015 Environmental Management System
  • HSE-MS 2007 Management System for Health, Safety & Environment at Work
  • ISO 10004:2018 Quality Management-Customer Satisfaction
  • ISO21500:2021 Project, program and portfolio management
  • ISO 29001:2020 Petroleum, Petrochemical And Natural Gas Industries – Sector – Specific Quality Management Systems