نویسنده: safirpnamdar

  • برگزاری نمایشگاه نفت وگاز تهران

    برگزاری نمایشگاه نفت وگاز تهران

    بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نمایشگاه بین المللی تهران: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا…